ОВО БИ СВАКИ СРБИН ТРЕБАЛО ДА ПОГЛЕДА КЛИКНИ ОВДЕ!!!

Obraćanje Boga Energije ljudima na Zemlji

19.02.1999. посланик 10.45-12.25

ПОРУКА преко генерала Ливанцева


"Данас ћеш написати моје обрћање људима на Земљи"

Ја Вам се обраћам. ЈА САМ БОГ ЕНЕРГИЈЕ људи планете Земље.


Желим да ме чујете. Желим да ме разумете. Желим да сви знате,
 да ВАМ се обраћа БОГ ЕНЕРГИЈЕ - БОГ КОСМОСА, који се
налази на граници Космичких Пространстава са Космичким Просторима.
Тим Просторима на којима се у бесконачном простору налази Велики
Извор Енергије
Те енергије, која даје Живот Духован и Материјалан
на свим Космичким Пространствима КОСМОСА
.Тај живот, који Ви, сви људи живите у данашње време. Од њега добијате
извор Вашег Телесног Живота. Од њега ћете добити продужетак
Живота у Духовном Свету. Од њега ћете добити нови импулс живота,
појављујући се у Физичком Животу више пута. Ви сте увек повезани том енергијом милионима невидљивих нити. Она
долази у Ваше душе, у Ваша срца и храни све, Ваше органе окрепљујућом
бујицом Енергије Живота. Ви можете да живите само онда, када та
Енергија долази до Вас из далеких Простора Енергије
, који су бесконачни
у свом обиму, као и бесконачни у свом потенцијалу. До Вас Енергија стиже само преко Космичких Простора и храни Ваш
Сунчани Систем том бујицом, која је потребна да би Вас Сунце
обасјавало, да би око Ваше Планете увек била спремна за заштиту
Ваших организама атмосфере. То Вас она увек подржава и обезбеђује Ваше постојање на Земљи тим
природним богатствима, које Ви имате на својој земљи. И Ви увек треба да памтите о томе и да захваљујете Енергији Космичких
Простора, која је само сада заједно са Богом Ствараоцем створила
за Космичка пространства стални Извор Енергије Живота, налик на Сунце,
али само Сунце Енергије  за сва Космичка Пространства.

То је направљено да би Космичка Пространства, која се већ налазе на
крајњој етапи свог стварања, могла да добију Енергију Живота стално,
без насталих катаклизми, када се Енергија Живота давала Космичким
Пространствима, на порције и у тренутку када се стварало наредно
Космичко Пространство. Ето како сте постали сведоци доживљаја - стварања ВЕЛИКОГ
СУНЦА ЕНЕРГИЈЕ КОСМОСА.

Ви треба да знате, да је то Највећи догађај у КОСМОСУ, и да он даје
могућност да се искључе из састава Космичких Прострнстава сви
облици комета, да се створи Космички Простор који је мирнији и да се
искључе из његовог живота такве катаклизме, када се образују заједно
Планета са Кометом која се издваја у Космичком Пространству, носећи
у себи могућност сусрета са том или другом Планетом. И Бог Енергије је заједно са Вишим Космичким Разумом и Боговима Космичких
Пространстава чини све како би се избегла таква катастрофа- сусрет
комете са Планетом
. Све то Ваши научници посматрају, али они не знају
ко мења трајекторије комета, и по њиховим прорачунима више пута
је могла комета да се сртне са Земљом, већ сваки пут су комете пролазиле
мимо Земље. Ви треба да знате да до тога долази зато што Виши Космички
Разум прати све комете и све време исправља њихове орбите.Али је најважније то да живот у Космичком пространству са појављивањем
Сунца Енергије КОСМОСА добија нове црте, када на планети Опстанка буде
непрекидно преношена Енергија Живота и увек у неопходном обиму, али то ће
и изменити климатске услове на тим Планетама, Оне ће постати пријатне за
људски живот. Општа климатска структура се неће изменити, али таква Планета као земља ће
отоплити у просеку за неколико степени. То ће изазвати отапање леда на
половима. Земље и повећаће ниво воде океанима за 1-1,5 метара. Али то ће се дешавати у току неколико година, и људи ће моћи да се припреме за те измене.
Али до тога ће доћи о томе треба да знате, али све то неће изазвати катастрофу. Треба да знате да ће се зато што ће земља почети да добија Енергију Живота
неопходну за њене димензије, изменити и природни услови. Почеће активно да
се развија биљни и животињски свет.Али тада људи треба да знају да ће се на планети Земљи смањити наталитет,
тако да је људима у почетку потребно да створе услове материјалног живота
за очекиван број људи на Планети, а затим већ на основу усвојених одлука да
се одреди бројност људи на Планети Земљи, као број који може да води
нормалан материјално обезбеђен однос према животу....Сада Богови раде тако да би се наталитет смањио на рачун измена које уносе
Богови у организам човека а касније ће то регулисати сами људи, али
оптималан број људи на Земљи не треба да премашује 5 милијарди људи.
Али то не значи да треба да се смањи бројностувођењем неких недозвољених
радњи, али треба само упамтити да број људи на Планети Земљи не треба
да буде већи од 5 милијарди људи. То Вам говорим зато што Богови знају не само могућности на Земљи, већ и
могућности Духовног Живота, а ако физички човек може да оствари, и могу
људи да рађају и већи број деце, онај Духовни свет не може да даје тој деци
Душу Живота. И дечје тело ће умирати, а људи неће знати због чега почињу
да умиру, још не почевши да живе, а ако и почну тај живот неће бити живот
човека, већ ће то бити живот животиње у облику човека. Такве деце има на Земљи. То су баш она деца која нису добила Душу Живота,
зато што је Духовни Живот исцрпео своје могућности у душама, које се враћају
новом животу и које поново ствара Бог и васиона.

Ето то је оно што треба да знате и због чега треба да буду створени заједнички
планетарни органи управљања бројношћу људи на Земљи, и треба да буде
регулисан наталитет.

Ви сада забрињавате Богове Космичких Пространстава више него иједна
Планета обитавања
. Код Вас су се на Вашој Планети створили такви услови
за развој технике и наоружања, и Ви сте створили такво оружје масовног
рушења и уништавања које не постоји ни на једној Планети, где обитавају људи
зато што на њима нема таквог броја држава које се мрзе као на Планети Земљи,
а на многима и чак на већини Планета само је једно заједничко јединство
људи којим се управља из једног центра. И водећа улога на таквим Планетама
је управљена на стварање више материјалне и духовне добробити свих људи
на тој Планети.

Код Вас на планети Земљи је потпуно супротно. Ви правите огромне расходе
за стварање свих врста наоружања, за Вашу планету, која служи за уништавање
људи и рушење њихових насеља. То за Вас не треба да буде главна ствар за
трошење. Ви треба све те расходе за оружје да пренесете на стварање
материјалног добра људи Планете. И ето Ваше стваралаштво је дошло до тога,
да су сада Богови космичког пространства приморани да се с њим боре.
Нас у великој мери узнемирава то што Ви доступнијим правите тај облик
оружја, који је заснован на коришћењу атомске енергије, али то само води
катастрофи. Случајна чињеница може довести до појаве међусобног атомског
рата. А ми имамо информације да људи посебно тајновито спремају та средства
пораза, како би се изненада осветили за некада нанесене увреде и разарања.За Богове нема тајни, и Ми знамо све државе које воде као велику тајну разраду
и израду те врсте оружја. Али без тога, да не знају о томе Богови, они не могу
да направе, да би сакрили своје арсенале са тим оружјем, и у неопходним
за себе случајевима изненада га примењују и угуравају Планету у атомску
катаклизму, која може да доведе до смрти не само Планете Земље, већ и до
смрти Сунчаног система и Васионе Космичког Света Космичког Простора.Све то тера Богове Космичког простора да предузимају мере за обезбеђење
заштите Васионе и Сунчаног Система, И због тога се Ја сад обраћам људима
Планете Земље, како би схватили сву опасност могуће појаве катаклизме
на Земљи.Богови вас обавештавају о несагласности са животом, онога што Ви сада
радите на Земљи
. Ви сви треба да знате, да наплата (казна) за оно што
људи чине до тог времена долази за оне који су чинили зла дела на земљи,
али ми смо тада призвали душе оних људи на Орбиту Душа до природне
смрти. Сада ће ти исти Богови Космичког Простора призвати душе људи
Земље на Орбиту Душе не онда кад они изврше лоша дела, већ онда
кад Богови схвате да су ти људи способни да угурају Планету у катастрофалну
катаклизму.Али то ће се десити само после мог обраћања, а исто тако моји захтеви
ће људима постати познати:1. Хитно усвајање Одлука од стране Државника о забрани разраде,
израде и ширења свих средстава оружја, заснованих на примени атомске
енергије, а исто тако биохемијских и психолошких облика Оружја.2. Све то оружје треба да буде доведено у стање, које не дозвољава
не само његову примену, већ и његове самопроизвољне реакције, које
доводе у рад његове делове у контакте, који дозвољавају чињеницу
самопроизвољног избацивања атомске енергије или биохемијских продуката
у атмосферу Земље.3. Ја, Бог Енергије упозоравам све починиоце, који се буду супроставили
 тим мерама разоружања и довођења њихових делова у сигурно стање, и усмеравам их на безодложну примену мера за извршавање мојих захтева, у противном сви ти људи ће бити позвани у току следеће године на Орбиту Душа Васионе Космичког света без права накнадног враћања у Физички Живот на Планети Земљи.
БОГ ЕНЕРГИЈЕ КОСМОСА


 0 коментара:

Постави коментар

Радански триптих

Радански крст

И крст лево сечен 2002 манасти Св.Спиридона код Бојника, а други сечен 2010 село Магаш испод Радана. Са по 33 год. старости.Трећи село Прилужани.

Богородица достојно ест

  © Copyright2010 Slike i zakon postanjaDesign by Izrada sajta 2009

PVC stolarija | Selidbe | Sudski tumac | Back to TOP  
Akumulator Auto stakla Servis letve volana Servis servo pumpe Adaptacija stanova Beograd Sigurnosna vrata decije torte svadbene torte torte laminat