ОВО БИ СВАКИ СРБИН ТРЕБАЛО ДА ПОГЛЕДА КЛИКНИ ОВДЕ!!!

CIMATIS POJAVE-CIMANJE i GRAFEMI SLOVA

7.04. 2011

ZAŠTO MORA DA SE SRBSKI GOVORI I PIŠE !!!!!!!!!!

U narednom tekstu se to može sagleda ti kroz CIMATICS POJAVE
pri oblukovanju grafema samoglasnika Starohebrejskog jezika i Sanskrita
pod dejstvom zvučnog oscilovanja čelične ploče na kojoj razasut pesak.
Eksperiment sa engleskim nije uspeo, to znači i sa latinicom. Veleučeni
Hrvat jadan nije moga da prevede
CIMATICS, JER IGNORIŠ SRBSK ISTINU O JEZIKU.
Glagol CIMATI- drmati- tresti je očigledno osnov za ovakvu nepoznanicu.
Pošto je SAN-SKRIT ( skriveni san) nastao od SRBSKOG nije teško
zaključiti kakv bi bio rezultat u eksperimentu sa SRBSKIM azbučnim
- ćiriličnim pismom, JEDAN ZNAK:-- JEDAN GLAS ,UZ TO I
USAGLAŠEN Zaboravljenim Solfeggio frekvencijama.
Tajna Kozmičke Spirale II - Zaboravljene u Vremenu: Drevne Solfeggio Frekvencije

Šest Solfeggio Frekvencija uključuju:

UT – 396 Hz – Oslobađanje Krivnje i Straha
RE – 417 Hz – Razrješavanje Situacija i Stvaranje Promjene
MI – 528 Hz – Transformacija i Čuda (Popravak DNK)
FA – 639 Hz – Povezivanje/Odnosi
SOL – 741 Hz – Buđenje Intuicije
LA – 852 Hz – Povratak Duhovnom Redu


Zvuk, Vibracija, Oblik ili BOZJE satreperavanje zvuka slova i grafeme slova srbskog
_______________________________________________________________

Više od 200 godina, israživači su provjeravali veze zvuka i vibracija na fizički oblik. Prvi koji je uočio veze bio je njemački znanstvenik Ernst Chaldni, koji je, 1787. godine, iznio svoje istraživanje u knjizi 'Otkrića koja se tiču Teorije Glazbe'. U tom pionirskom djelu, objasnio je načine na koje je moguće postići da zvučni valovi stvore vidljive strukture. Objasnio je kako violinsko gudalo, kada se povuče pod određenim kutem preko ravnog tanjura prekrivenog pijeskom, proizvodi obrasce i oblike. Danas se ti obrasci i oblici zovu Chaldnijevi brojevi. (Slučajno, Chaldni je umro 1829., iste godine kada i Beethoven. Mozart, Slobodni Zidar, snažno je utjecao na Beethovena po pitanju glazbene matematike, i vrlo vjerojatno, utjecao i na Chaldnija).
1815, matematičar Nathaniel Bowditch nastavio je tragom Chaldnijevih otkrića. Zaključio je da su uvjeti odgovorni za pojavljivanje tih oblika proizlazili iz činjenice da se frekvencije, ili oscilacije u sekundi, pojavljuju u cjelovitim brojčanim omjerima jedne prema drugima – kao npr. 1:1, 1:2, 1:3 ...itd.

Proučavanje fenomena valova, sposobnost zvuka da organizira i presloži materiju, zove se Cymatics (nažalost, nisam uspio pronaći hrvatski prijevod te riječi). _CIMATI =_ZNACI _ DRMATI,KLATITI, TALASATI, DRMUSATI, TRESTI
Prema Johnu Beaulieu, u knjizi 'Glazba i Zvuk u Iscjeliteljskim Umijećima', 'Oblik je varljivija komponenta zvuka. Zvučni oblici se mogu vidjeti izlaganjem medija kao što su pijesak, voda ili glina konstantnoj zvučnoj vibraciji.' Sljedeće su slike koje je napravio dr. Hans Jenny zvučni oblici. Napravljene su tako da su razni mediji postavljeni na čelični tanjur sa kristalnim zvučnim oscilatorom koji je bio pričvršćen na dnu. Oscilator stvara puls, koji vibrira na čelični tanjur. Oblici na tanjuru su primjeri zvuka koji organizira materiju. Jenny je također primijetio da kada se izgovaraju samoglasnici drevnih jezika kao što su Hebrejski ili Sanskrit, pijesak je preuzeo oblik pisanih simbola za te________ samoglasnike. Suvremeni jezici, uključujući engleski jezik, nisu uspjeli stvoriti te uzorke.
( IZOSTAVIO JE SRBSKU AZBUKU - B0ZJE PISMO)

'Prostor nije prazan. Pun je, plenum kao suprotnost vakuumu, i to je temelj za postojanje svega, uključujući i nas same. Svemir nije odvojen od ovog kozmičkog mora energije.' David Bohm
_________________________________________________________________
Jenny je zaključio da su to primjeri 'cymatic' elemenata posvuda – 'vibracije, oscilacije, pulsevi, kretanje valova, kretanje klatna, ritmičke izmjene događaja, serijske sekvence, i njihovi učinci i akcije' – i oni su utjecali na sve uključujući i biološku evoluciju. Dokazi su uvjerljivo prikazali da su sve prirodne pojave u konačnosti ovisne, ako ne i posve određene frekvencijama vibracije. Tvrdio je da se fizičkom iscjeljenju može pomoći ili odmoći tonovima. Različite frekvencije su utjecale na gene, stanice i razne strukture u tijelu, tvrdio je.

Vibracija Glazbe Sfera: 'Svaka stanica pulsira, odbija i u međudjelovanju je sa akustičnim oscilacijama medija. Čak i Zemlja i Sunce vibriraju u jednoglasju na temelju glavnog ritma od 160 minuta. Svaka se glazbena nota, stoga, sjedinjuje sa ne-čujnim notama viših oktava, i svaka simfonija sa drugim simfonijama koje mi ne čujemo, iako čine naše
___________________________________________________________
stanice da osciliraju, a moguće i rezoniraju. Čak i DNK ima svoju vlastitu melodiju. Glazbena priroda molekularne materije od atoma do galaksija sada je priznata od strane službene znanosti.'

Pjesnikinja Cathie Guzetta najbolje je sažela ovu znanost napisavši:
___________________________________________________________
'Oblici snježnih pahulja i lica cvijeća mogu preuzeti svoj oblik jer odgovaraju nekom zvuku iz prirode. Isto tako, moguće je da bi kristali, biljke, i ljudska bića mogli biti, na neki način, glazba koja je preuzela vidljivi oblik.'

Kako su se Solfeggio Frekvencije izgubile?
____________________________________
Otkrio sam da su te snažne frekvencije bile predane crkvi prije mnogo godina u vrlo duhovne svrhe. To je bilo u vrijeme kada je crkva bila predivno mjesto gdje su se okupljali ljudi iz sela. Crkva je služila kao društveno, političko i duhovno mjesto. Ljudi bi došli na Misu, koja se u to vrijeme održavala na latinskom(dok se nije pojvaio Vatikan II). Kada ljudi pjevaju na latinskom ili koriste glazbene tonove, to je vrlo moćno, jer zvuk prolazi kroz sve ograničene misaone forme, i u dublje razine podsvjesnog – pristupajući uvidima izvan sistema vjerovanja.

Vibracija i zvuk mogu biti iskorišteni, kao i većina drugih stvari, ili sa pozitivnom ili sa negativnom namjerom. Kada se koristi negativno, postaje ništa više od kontrole i manipulacije. Svijet je izgrađen na kontroli i manipulaciji načinom na koji komuniciramo jezikom. Razni tekstovi, kao što su Biblija, govore o važnosti pukog reproduciranja zvuka – bilo da se radi o napjevima, bubnjanju, ili govorenju u jezicima (kao što to čine karizmatični fundamentalisti), to su sve tek različiti načini na koje ljudi mogu doprijeti do dubljih dijelova njih samih. Uvjeravam vas da su Solfeggio vilice za ugađanje još čišći oblik primjene toga sa pozitivnom namjerom.

Kada je dr. Joseph Puleo istraživao tonove, bio je upućen Monsignoru na sveučilištu u Spokane WA, koji je bio upravitelj srednjevjekovnog odjela. Nakon 20-minutnog razgovora, doktor ga je upitao:

'Možete li dešifrirati drevni latinski?'
'Apsolutno!'
'I poznajete glazbene ljestvice i sve to skupa?'
'Apsolutno!'
'Onda, biste li mi mogli reći što 'UT –queant laxis' znači?'
Nakon kratke stanke, Monsignor reče sarkastično, 'To vas se ne tiče' I poklopi slušalicu.

U prilog tome, kako je dr. Puleo istraživao tonove dalje, naišao je na knjigu o Gregorijanskim koralima od profesora Emeritusa Willija Apela koji je obrazlagao da su netočni, i 'napjevi koji se danas koriste u Štoviše, profesor potpunosti prema njegovim riječima slabe i uništavaju duh katoličke vjere.' Apel je objavio da 'stotinu i pedeset napjeva očigledno nedostaje. Katolička je Crkva naizgled 'izgubila' te izvorne napjeve. Napjevi su se temeljili na drevnoj izvornoj ljestvici šest glazbenih tonova zvanih Solfeggio'. Vjerujte mi, ništa nije izgubljeno, samo je uredno odloženo; bilo kako bilo, ne mogu sakriti od masa ono što je energetski utisnuto u Duši.
__________________________________________________________
Prema profesoru Williju Apelu, 'Porijeklo onoga što se danas naziva Solfeggiom ... proizlazi iz srednjovjekovne himne Ivanu Krstitelju koja ima tu neobičnost da su prvih šest redaka glazbe započinjali pojedinačno na prvih šest uzastopnih nota ljestvice, i stoga je prvi slog svakog retka pjevan notom koja je bila jedan stupanj viša od prvog sloga retka koji joj je prethodio. Stupnjevima su se ti slogovi povezivali sa svojim pripadajućim notama i s obzirom da je svaki slog završavao na samoglasniku, otkriveno je da su se neobično prilagodili za vokalnu upotrebu. Stoga je 'Ut' umjetno zamijenjen sa 'Do'. Guido od Arezzoa bio je prvi koji ih je prilagodio u 11. stoljeću, a Le Maire, francuski glazbenik 17. stoljeća dodao je 'Si' za sedmu notu ljestvice, kako bi dovršio niz.'

Daljnja istraživanja ukazuju na to da je 'Si' kasnije postao 'Ti' Te su promjene značajno izmijenile frekvencije koje su pjevale mase. Izmjene su također oslabile duhovni učinak crkvenih himni. Iz razloga što je glazba sadržavala matematičku rezonancu frekvencije su bile u stanju duhovno nadahnuti čovječanstvo da bude što više 'nalik Bogu', a izmjene su također utjecale i na promjene u pojmovnoj misli, na taj način još više udaljavajući čovječanstvo od Boga.' Drugim riječima, kada pjevate Psalam, to je glazba za uši. Ali izvrono je bilo zamišljena da ona također bude i glazba za dušu, ili 'tajno uho'. Tako su, mijenjajući note, visoke matrice misli i do određenog stupnja zdravlje, postali uprljani. Sada je vrijeme da se povrate te nestale note.
Oduvijek sam znao za do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Nisam shvatio da je to zapravo druga, prilagođena ljestvica.
Izvorna Solfeggio ljestvica je bila:
UT, RE, MI, FA, SOL, LA
_________________________
Gledajući definicije svakog izvornog sloga, koristeći se skrivenim zapisima iz Websterovog rječnika i izvornih grčkih Starozavjetnih knjiga, ustanovio sam da te izvorne frekvencije mogu biti korištene za: Pretvaranje tuge u radost, pomaganje osobi da se poveže sa svojim Izvorom kako bi stvarala čuda, popravljanje DNK, povezivanje sa duhovnom obitelji, rješvanje situacija i razvijanje intuitivnosti, i, konačno, za povratak duhovnom redu. Kroz glazbu, ti tonovi mogu pomoći svim kanalima da ostanu otvoreni i da održavaju slobodan protok životne sile (Chi) doslovno kroz sistem čakri. Je li to ono što što su onih šest elektro-magnetskih frekvencija, umetnutih u 'izgubljene' himne i Gregorijanske korale, trebale postići?

Mislim da je odgovor na to pitanje i više nego očigledan.

Kao što sam primijetio ranije, još jedan razlog zbog kojeg su se ove Drevne Solfeggio Frekvencije 'izgubile' bio je promjena u praksi ugađanja tijekom povijesti. Standardna metoda ugađanja posljednjih 200 godina se poprilično razlikuje od metoda ugađanja koje potječu iz antike pa sve tamo do 16. stoljeća. Te drevne metode koristile su sistem ugađanja poznat kao Pravedna Intonacija (Just Intonation). Praksa ugađanja koja je prilagođena zapadnjačkim kulturama 16.,17. i 18. stoljeća, i današnjici, poznata je kao Dvanaest-tonska jednaka temperatura (ili na engleskom – Twelwe-Tone Equal Temperament) (temperament – odstupanje od čistoće intervala).
Objašnjenje temelja ovih sistema ugađanja je previše složeno da bi se u njega ovdje ulazilo, ali sljedeći citat iz knjige Davida B. Doty-a, 'The Just Intonation Primer' bi trebao dočarati ograničenja na koje je glazba svedena.
'U osnovi, glazba je stavljena u kutiju ograničenja. Iako je teško objasniti kvalitete intervala Pravedne Intonacije onima koji ih nikada nisu čuli, riječi kao što su jasnoća, čistoća, glatkost i stabilnost prvo padaju na pamet. Navodno konsonatni intervali i akordi Dvanaest-tonske jednake temperature, zvuče grubo, nemirno ili blatnjavo u usporedbi.'

U mnogim slučajevima, pjevanje američkih Indijanaca temelji se na Pravednoj Intonaciji. Pjevanje zvuči monotono, ali mi otkrivamo da se unutar monotonog zvuka nalaze više-dimenzionalne harmonije

Kako te različite vrste tonova utječu na naše zdravlje?
___________________________________________
Posljedično, s obzirom da je sva glazba u našem suvremenom svijetu (od reklama do modernih himni i simfonija) komponirana koristeći ljestvicu Dvanaest-tonske jednake temperature, sve one imaju vibracijska ograničenja. Kao rezultat toga, vibracijska frekvencija tonova moderne glazbe može stvoriti situacije kao što su 'ukalupljeno razmišljanje', nabijene i potisnute emocije; i nedostatak svijesti baziran na strahu – što se sve onda manifestira u fizičkim simptomima bolesti. To je u suprotnosti sa glazbom stvorenom pomoću ljestvice Pravedne Intonacije, koja stimulira vibraciju proširene kreativnosti, lakše rješavanje problema i holističko zdravlje. Opet, trebalo bi napomenuti da iako postoje moderne note koje približno odražavaju Solfeggio tonove, one nisu iste frekvencije kao drevni tonovi. Primjer: Solfeggio tone, Mi vibrira na 528 Hz. Najbliži usporedni, moderni ton je C, iznad srednjeg C, koji vibrira na 512 Hz. Naše istraživanje ukazuje da vibracijske frekvencije sadržane u Solfeggio tonovima sadrže te izvorne iscjeliteljske potencijale.'

David Hulse~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8.4.2011
ТАЈНА ЗВУКА И СКЛАД ЖИВОТА (Хазрат Инајат Хан)

Истинска употреба музике је да човек буде музичар у својим МИСЛИМА,
РЕЧИМА И ДЕЛИМА.
Све трагедије у свету, појединцу и мноштву настају због недостака хармоније.
Промене треперања (ЦИМАЊЕ –ЦИМАТИ) стварјау и одржавају живот. Човек
не само што је обликован од трептаја него живе и креће се са њима.
Закон ритма сагледава се брзином треперења и смером који узима једна конкретна
активност. Подела брзина на спору, умерену и брзу или на САНСКРИТУ—НА:
С А Т В А -- Р А Џ А С и Т А М А С односно у конструкцији на србском
СТВАРА ~ РАЂА и СМРТ(ТАМА), повезује активирање кундалини (СЕКС) )енергије у човеку. Први степен је КРЕАТИВАН ( БЕЛИ део жишка)у својим резултатима, духовнике – монахе уздиже, Други степен ПРОГРЕСИВАН,
(уз БЕЛИ доминира, ВАТРЕНИ пламен првилног усмерења) а у СЕКСУ на зачеће – РАЂАЊЕ усмерен,. Трећи степен је РАЗОРАН- узрок смрти, пропадивости и уништења., манифестује се само пламеном вртложног црвенила.

У свему овоме уочљиво СРБСКО ПОРЕКЛО ОВИ ТРИЈУ РЕЧИ У Санскриту
( СКРИТ- САН) са малом фалинком, изиствљено слово Р ( сатва- стваРа,
тамас- таРмас) слично у модалитетау ЦЕЛЕБ(р)АТЕ, односно СЕЛЕ- БРАТЕ.0 коментара:

Постави коментар

Радански триптих

Радански крст

И крст лево сечен 2002 манасти Св.Спиридона код Бојника, а други сечен 2010 село Магаш испод Радана. Са по 33 год. старости.Трећи село Прилужани.

Богородица достојно ест

  © Copyright2010 Slike i zakon postanjaDesign by Izrada sajta 2009

PVC stolarija | Selidbe | Sudski tumac | Back to TOP  
Akumulator Auto stakla Servis letve volana Servis servo pumpe Adaptacija stanova Beograd Sigurnosna vrata decije torte svadbene torte torte laminat