ОВО БИ СВАКИ СРБИН ТРЕБАЛО ДА ПОГЛЕДА КЛИКНИ ОВДЕ!!!

Утицај Фотонског Појаса на људско тело

Утицај Фотонског Појаса на људско тело

У овом поглављу ћемо посебно говорити о утицају фотонског појас, а на људско тело и објаснити од каквог ће то значаја бити за вашу планету и вашу цивилизацију. Као што смо раније рекли, приближавање фотонског појаса имаће за последицу потпуну промену физичког тела свих људских бића на Земљи. Људи ће се променити, будући да ће њихово грубо или густо физичко тело постати полу-етерично или мање густо. Сада су научници на основу соматских истраживања распоредили све врсте тела у три главне категорије.,Те врсте су следеће: 1) грубо или изразито физичко тело (ваша садашња тродимензионална врста тела), 2) етерично тело (налик аури, духовима или телима из виших димензија) и 3) Чисто духовно тело (такозвано тело душе). Размотримо последице ове промене за ваша тела.

Прва врста - физичко тело - сада је оклоп већине Земљана на планети. Ова врста тела, саздана од меса и крви, стари и на крају, после релативно кратког периода од свега пет, шест, седам, осам или можда девет или десет деценија, умире. У предстојећој галактичкој цивилизацији ће се, сада грубо или физичко тело, преобразити у тело са назначенијим етеричним особинама које називамо полу-етерично тело. Ова врста тела ће задржати способности и изглед садашњег физичког тела али ће поседовати и многе особине својствене чистом етеричном телу.Овај преображај значи да ће ваше тело имати способност да само себе подмлађује и да заправо буде вечно младо. Ваше полу-етерично тело реаговаће на многе начине налик мисаоној форми, јер ће ваш ум бити у стању да мења ваше тело исто тако лако као што се смењују мисли. Међутим, ваше тело ће изгледати и понашати се као даје још увек, вама сада својствена, првобитна врста грубог физичког тела. Штавише, ново тело ће бити подвргнуто још једном страховитом преображају. Та кључна измена односи се на састав вашег ДНК. (Види Слика 5: Поређење Састава Молекула ДНК.)

Сви Земљани сада живе у телу са само два основна навоја (спирале) ДНК, док сте пре ˝пада˝ имали пуну свест са свих 12 спирала. Међутим, ми помажемо вашим навојима ДНК да се од два поново развију у дванаест (или шест парова). Овај преображај ће ћелијској грађи тела вратити њен првобитни облик и омогућити ћелијама у вашем телу да на једноставан начин успоставе везу са међудимензионалним телом духа (душе) у себи. (Види Слика 6: Међудимензионалне Везе ДНК Молекула са Шест Парова.) Ова нова грађа ће следити облик ˝Давидове Звезде˝ и омогућити свакој ћелији да се лако повеже са својом топографски супротном тачком на другим димензионалним нивоима. Да би порука била кратка и за вас једноставна, довољно је да кажемо да ће свака од тих шест тачака капије успоставити везу са положајем где долази до укрштања било које стварности 3., 4., 5., 6., 7. и 8. димензије нашег вишедимензионаИног свемира. Ћелија ће стога поседовати вишедимензионалну антену за скаларне таласе која лако може да ухвати и одмах проследи сваку важну поруку коју душа шаље ћелији и њеном снопу ДНК. Скалами таласи су таласи који су немерљиви херцима и који имају способност да продиру у сваки облик вишедимензионалне стварности, а на свом путу са собом носе поруке. На сличан начин ће се и ваше тело променити у складу са начином како буду распоређени његови чакра центри (вртлози енергије).

ВАШ САДАШЊИ СИСТЕМ ЧАКРИ

Реч чакра која означава центре вртлога енергије превођена је са хинду језика или санкскрита на наш као ˝кругови˝. (Види Слика 7: Спектар Боја и Садашњи Систем Чакри.) Ти ˝кругови˝ енергије или чакре сада постоје у вашем физичком телу као низ од свега седам енергетских центара. Ти центри почињу у бази тела и крећу се према врху главе а изгледају овако:
Друга чакра је пол или полни центар. Овај центар има у телу функцију сексуално-емоционалног центра (виши облици задовољства и заноса) и налази се у истом подручју где су и генитални органи.

Трећа чакра је плексус соларис. Он има функцију центара тела за основне емоције (мржња, бес, радост, смех) и налази се у подручју пупка, слезине и јетре.

Четврта чакра је центар срца. Та чакра је центар интуиције или љубави (више емоције) и смештена је у подручју око срца и плућа.

Пета чакра је грлени центар. То је центар за комуникацију и смештен је у подручју гркљана.

Шеста чакра је такозвано ˝треће око˝ или центар Ађна. Овај центар је смештен изнад носа у средини између обрва и центар је пријема и употребе различитих визионарских и сличних психичких способности.

Седма чакра је круна, центар смештен на задњем делу врха главе. То је центар за везу са вишим сопством.

Аура или енергетско поље тела окружује тих седам центара и служи као показатељ успешности рада ових центара. Низу чакри је по традицији додељено седам боја спектра, по једна боја свакој чакри. Заправо, аура и њене боје говоре о здрављу чакре и истовремено указују на степен успешног функционисања одређеног дела тела.

Да би боље разумели тај нови систем чакри, прво ћемо објаснити какав је међусобни утицај различитих Чакри у вашем новом полу-етеричном телу. Затим ћемо дати потпуни преглед новог система од 13 чакри. Захваљујући томе бићете у стању да у потпуности схватите развој система центара енергије (чакри) тела који је у току.

ВАШ НОВИ СИСТЕМ ЧАКРИ / ПОЛУ-ЕТЕРИЧНО ТЕЛО

У вашем полу-етеричном телу доћи ће до бројних промена у раду тих центара енергије као и у начину њиховог међусобног утицаја. Размотримо зато о каквим је променама реч и какав ће оне имати утицај на ваше ново полу-етерично тело. Да би разумели како заправо тај нови систем чакри функционише и оснажује тело, потребно је уочити међусобну повезаност садашњих функција чакри.

Будући да су осма и седма чакра у новом систему чакри осетљиве на светио (основа живота је светлост), фреквенције светла у овим центрима ће реаговати истовремено и произвести енергију љубави. Последица тога ће бити да осма и шеста чакра утичу на пету или чакру срца.

(Види Слика 6: Узајамни утицај Енергија Живота у Новом Систему Чакри.)

Сатреперавање осме, шесте и пете чакре последица је енергије првобитно примљене кроз једанаесту чакру, а то сатреперавање производи склад који омогућава седмој или грленој чакри да успешно ствара додатне тонове. Те енергије тона преношене преко гласних жица омогућавају прани (енергији Мајке Земље која одржава живот) која приличе да се спусти до четврте чакре или центра дијафрагме. Центар дијафрагме, пак, омогућава прани да успостави узајамну везу са ћелијама тела и да их оснажи. На тај начин вам се омогућава да произведете образац чакре који омогућава телу да у потпуности буде испуњено енергијом.

Доње три чакре део су силе душе и повезују се путем ˝сребрне нити˝ у плексусу соларис. (˝Сребрна нит˝ је потпуни вибраторни образац сваке јединствене душе.) Овај вид енергија душе повезују душу са једном половином њених универзалних извора из виших димензија (званих Универзални Отац) и та веза одређује начин на који ће енергија душе бити распоређена у телу. За овај процес је од кључног значаја центар плексус соларис или трећа чакра. Плексус соларис чува ˝сребрну нит˝ и повезује је такође са првом и другом чакром. Око плексуса соларис налази се систем електричне мреже тела који повезује ову нит са петом или срчаном чакром у којој је друга половина силе душе зване Универзална Мајка. Универзална Мајка је друга половина сила душе задужених за стваралачки вид или више сопство (право сопство) личности.

Сада ћемо објаснити како ће то све изгледати у систему са 13 чакри који вам непосредно предстоји. Као што смо управо рекли, ви поседујете центар треће чакре са ˝сребрном нити˝ или везу са силом душе. Да би схватили значај ове чакре, требало би да разумете начин међусобних веза у систему чакри тела. Један од главних центара тела за пријем енергије смештен је у шестој чакри и налази се на горњој полеђини рамена. Ова улазна тачка прихвата једну половину силе душе (Универзална Мајка) која мора да се споји са другом половином силе душе. Та друга половина (Универзални Отац) улази кроз трећу чакру и повезује се са центром за прану или Четвртом Чакром. Тај процес још увек је присутан у телима Земљанима, иако је способност четврте чакре да лако преображава прану добрим делом била уништена. Та способност ће бити поново успостављена и поново оживљена у галактичком човеку.

Доње две чакре су центри за чување кундалини енергије (која оснажује ћелије). Ти центри непрекидно исијавају кундалини енергију која се користи за надзор система преображаја пране (енергије силе живота на планети) смештеног у трећој и четвртој чакри. Сва прана се креће на доле од једанаесте до треће чакре. Ту се сусреће са кундалини енергијом која се успиње из прве чакре. Те се енргије уједињују у трећој чакри и затим пењу на горе до једанаесте чакре или круне. Енергија се коначно издиже горе кроз универзалне центре дванаесте и тринаесте чакре галактичке жене и галактичког мушкарца. На тај начин тело одржава своју мушкост (десна страна) и своју женскост (лева страна).

Нервни систем, систем крвотока и свести теже да буду огледало те мушко/женске подвојености и користе те енергије. Посматрајући те реакције ви почињете да схватате како се те различите енергије прожимају у телу галактичког човека. Заправо, почињете да спознајете начин на који чакре функционишу да би одржале тело као возило светлости, љубави и пуне свести.

Као што смо управо приме тили, ваше чакре ће се од седам центара које сада имате, развити у систем од једанаест центара. Ових додатних четири центара ће се међусобно повезати са два међудимензионална или етерична центра на врху вашег ауричног поља који се зову центри галактичког мушкарца и галактичке жене. Уствари ви ћете укупно имати тринаест чакри. Две ће по облику бити потпуно етеричне, док ће једанаест чакри постати део вашег физичког сопства.

Следи опис будућих 13 чакри. (Види Слика 9: Нови Систем Чакри.)

Прва чакра остаће на истом месту где је и првобитно била и даље ће се звати центар корена.

Друга чакра се такође не мења и остаје пол или полни центар.

Трећа чакра и даље ће остати центар плексус соларис.

Четврта чакра је прва која ће претрпети значајну промену. Она ће се звати центар дијафрагме. Та нова чакра ће бити центар за управљање притиском, будући да ће бити жижа пране или енергије дисања за подмлађивање тела. Прана или енергија ваздуха делује на оживљавање тела и уклања све штетне елементе из тела.

Пета чакра постаје срчани центар. То није само центар интуитивне енергије и узвишеног осећања као што је љубав, већ постаје такође и центар за изражавање чисте анђеоске љубави која је лишена сваке основе емоционалног израза.

Будући да се ваше тело развило од чисто физичког облика у нешто налик етеричној мисаоној форми, оно ће поседовати изузетан имунолошки систем, изразито снажан и способан за живот. Користићете шесту чакру или центар тимус као центар свих ових активности. Жљезда тимус сада спада у ред жљезда у људском телу о чијој се функцији најмање зна. То се односи на осетљивост тимуса на зрачење. Висок ниво зрачења у атмосфери ваше планете који утиче на старење последица је катаклизме до које је дошло током вашег историјског потопа пре неких 6.000 година, када је уништен ваздушни омотач (види В и ВИ поглавље). То зрачење узроковало је да се центар тимус у људском телу још у раном детињству нагло изроди и да се од органа безмало величине људског срца смањи на орган величине отприлике зрна грашка.

Са развојем људског тела у галактички облик после уласка у фотонски појас, величина тимуса ће достићи једни трећину садашње величине људског срца. То значи да ће ваш тимус центар остати једнако активан и крепак у телу одраслог човека као што је био у телу новорођенчета. Захваљујући томе ће се у изузетној мери очувати способност људског тела да се одбрани од свих врста обољења и свих тешкоћа везаних за околину, а тимус се неће смањивати са годинама. Другим рецима, овај нови центар тимус допринеће заправо да се код галактичког човека заустави процес старење.

Седма чакра је грлени центар и то је центар за комуникацију и говор. Ово подручје ће обновити многе од својих ранијих способности, будући да је спроводник енергија које еманирају из главе у остатак тела.

Осма чакра се зове извор центра снова. Многи је сматрају старом атрофираном чакром и она се налази негде близу базе лобање, управо изнад потиљка. Ова чакра служи за управљање разним стањима сневања и сличних визија до којих биће пуне свести може да допре.

Девета чакра се развија у центар надзора свести и биће у потпуности развијена у галактичком човеку. Она је смештена у нижем средишњем делу мозга и састоји се од такозваног примитивног мозга и епифизе. У галактичком човеку она ће омогућити телу да реагује на светлост и зрачење на начин који ће омогућити телу да само себе подмлади. До повезивања шесте чакре или тимус центра и девете чакре или центра епифизе долази да би се исцелило и оживело тело.

Десета чакра биће позната као треће око или центар визије, будући да уноси више фреквенције светлости. Та се чакра удружује са осмом чакром да би омогућила уму да тумачи визије и друге поруке из стања виших вибрација.

Једанаеста чакра сада преузима посао крунске чакре. Ту ће се физичко тело повезати са духовном енергијом да би окрепило ваше тело.


Круна је место где се аурична поља тела спајају омогућавајући значајне везе са центрима дванаесте и тринаесте чакре. Те две задње духовне чакре су енергетски центри галактичког мушкарца и галактичке жене, будући да садрже идеални узор жене и мушкарца.

Молим вас обратите пажњу како функционишу везе између ове три чакре (11., 12. и 13.). (Види Слика 10: Чакре Главе као Антма за Скаламе Таласе.) Ако почнете да цртате троугао од 11. чакре, онда можете да заједно са 12. и 13. чакром добијете засебну јединицу. Затим можете да повучете друге линије (Види Слика 10) између 8„ 9. и 10. и 11. чакре. Ове везе у мозгу остварује антена за скаларне таласе (одашиљач и пријемник вишедимензионалних радио таласа налик енергији животне силе високе фреквенције која није мерљива у херцима.) Та антена омогућава енергији тела да зрачи своју животну енергију другима као и да прима туђе енергије. Захваљујући томе ће, горњи (11., 12. и 13.) и нижи (8., 9. и 10.) центри мозга бити у стању да међусобно комуницирају на начине које ви сада нисте у стању да схватите.

Захваљујући овим различитим променама до којих ће доћи у систему чакри многи ће сегменти мозга, који су атрофирали услед генетских експеримената Атлантиђана, повратити првобитни облик и величину. После две генерације људи ће поново имати већу лобању која је наслеђе људи пуне свести. То ће омогућити да се у потпуности користите вашом антеном за скаларне таласе као и да све психичке енергије теку на одговарајући начин. Уствари, Земљани неће поседовати само прво или првобитно чуло вида већ такође и потпуно развијени ˝други вид˝ који омогућава многе такозване психичке способности као што су телепатија, телекинеза, јасновидост и ванчулни слух.

Због страховите промене електричног поља и свести којој ће сви људи морати да се подвргну, Галактичка Федерација намерава да шест месеци пре него дође до сусрета са фотонским појасом - уприличи масовно слетање саветника, другог особља, као и преношење значајних научних и исцелитељских технологија. Те снаге Галактичке Федерације ће вас упознати са оним што ће се догодити, као и са начином утицаја промена на вас. Особље Галактичке Федерације ће вас такође обучити како да комуницирате са другим Земљанима као и са нама галактичким људима. Способности комуницирања су кључне за оно што ће се ускоро збити како вама лично тако и целој заједници на планети.Кад унутар властите свести будете стекли водство у комуницирању, мораћете да примењујете самоконтролу, а ваше мисли морају бити неутралне да не би себе повредили. Свуда око вас ће се ројити мисли других укључујући и њихове жеље; молитве; њихову узнемиреност; бриге - укратко, позитивно и негативно. Зато морате да знате како да управљате тим новим енергијама и како да постанете конструктивни део те нове свести. Друга ствар коју морате да научите јесу правила како да одржавате међусобну везу. То је нешто што сада већина Земљана не разуме. Та правила ће вам бити објашњена и омогућиће вам да у потпуности разумете силе физичких и духовних светова који вас окружују. Тек онда можете да постанете прави управитељ ваше планете.

Као што смо већ рекли, ви прелазите из тродимензионалне физичке стварности у петодимензионалну (полу-етеричну) стварност. Ви се селите у свет у коме су сви умови део заједничке свести и људска бића више неће живети у оној врсти одељеног света у коме сада живе. Ви такође стичете свест кад људи могу да чине ствари које би се сада сматрале Чудом. Сваки Земљанин зато мора да схвати какве су његове/њене способности и шта његова/њена стварност значи.

Пре сусрета са фотонским појасом Галактичка Федерација ће вам пренети знања обједињена у образовном пројекту. Када будете научили да управљате новим процесом у вашој свести, биће неопходно и да разумете како се влада и користи мисаоним формама; на који начин се исправно комуницира са онима који су већ умрли; и како се то знање користи да би помогли себи и другима. У целокупни процес ће вас упутити саветници који ће се спустити на вашу планету пре сусрета са фотонским појасом. Што више људи буду напредовали у том процесу сазнавања, то ће више увиђати неопходност да људска заједница ради као огромна мрежа међусобно повезаних свести.

Пошто се упознате са неким основним особинама породице галактичког човека, бићете у стању да уживате у светлијем телу и да користите мисаоне форме да би себе подмладили и превазишли старост Поседоваћете такође и способност да комуницирате унутар сопственог бића, са другим људима, биљкама и животињама укључујући и саму Госпу Геју. Имаћете пуну комуникацију са онима који су давно умрли као и са онима који се данас могу назвати анђелима или арханђелима. Укратко, постаћете како биће духа тако и биће физичког света.

Кад до тога буде дошло, свеколико човечанство мора бити свесно да је ново доба стигло и да је ова нова стварност постала доступна сваком захваљујући залагању Духовне Хијерархије Земље и Галактичке Федерације. Радујте се зато ономе што ће вам се догодити! Да би јасно разумели догађаје до којих данас долази, од кључног значаја је да сазнате праву повест Земље и вашег сунчевог система. Следећа поглавља ове књиге откриће скривену повест Земље и објаснити на који је начин ова тајна порука повезана са оним што се догађа око вас.

Сада сигурно имате бројна питања о ономе што смо управо изложили у овом поглављу. Вирџинија ће у следећем одељку постављати питања у вези са порукама о ˝Утицају Фотонског Појаса на Људско Тело˝.Љубазношћу носица ауторских права за овај наслов, у могућности смо да презентујемо 50% овог поглавља. Књига се иначе може набавити у малопродаји или поручити директно код издавача. 

0 коментара:

Постави коментар

Радански триптих

Радански крст

И крст лево сечен 2002 манасти Св.Спиридона код Бојника, а други сечен 2010 село Магаш испод Радана. Са по 33 год. старости.Трећи село Прилужани.

Богородица достојно ест

  © Copyright2010 Slike i zakon postanjaDesign by Izrada sajta 2009

PVC stolarija | Selidbe | Sudski tumac | Back to TOP  
Akumulator Auto stakla Servis letve volana Servis servo pumpe Adaptacija stanova Beograd Sigurnosna vrata decije torte svadbene torte torte laminat